Byggeprosessen

For å sikre universell utforming i et prosjekt, bygg eller uteområde er det avgjørende at dette kvalitetssikres fra begynnelse til slutt. Universell utforming må være et gjennomgående tema og målsetting, med klare rammer.

Universell utforming som utgangspunkt for rammer for prosjektet:

  • Det skal være likeverdige forhold for alle.
  • Alle kan benytte hovedløsningen.
  • Alle skal kunne bruke og komme til alle  hovedfunsjoner i  prosjektet både i uteområder og innvendig.
  • Det skal være helhetlige forbindelseslinjer.