Bruk av rådene

Kommuner og fylkeskommuner vil ha forskjellig oppbygging av sin administrasjon og rutiner og saksgang i byggeprosjekter. Ved oppstarten av et nytt råd bør leder av eiendomsavdelingen/foretaket orientere rådet om hvordan prosessene er lagt opp i kommunene/fylkeskommunene og hva som har vært tidligere praksis.  Det kan godt være at den er noe ulik avhengig av hva slag bygg en skal bygge og hvilke brukergrupper en bygger for. Det vil også være fornuftig å be om de kommende byggeplaner, så langt administrasjonen vet. Ut fra denne redegjørelsen kan rådet vurdere hvordan de vil legge arbeidet an. Her må de også selv vurdere sin kapasitet og kompetanse i forhold til hvilke oppgaver de skal påta seg. Dersom kommunen har en stor kommunal byggeaktivitet kan det være fornuftig å velge noen strategiske byggesaker.

Alternative arbeidsmåter kan være:

  • Administrasjonen sender over til rådene utomhusplan der utarbeiding av utomhusplan er hjemlet i reguleringsplan (under byggesaksbehandlingen).
  • Administrasjonen sender rådene romprogram med funksjonsbeskrivelse til kommentar, parallelt til evt. politisk behandling (under byggeprosessen). Dersom det er andre dokumenter i byggesaken som går til politisk behandling, vil disse dokumentene også kunne sendes rådet.
  • Ett eller flere medlemmer fra rådene deltar i initierings- og programfasen ved planlegging av større offentlige byggeprosjekter
  • Ett eller flere medlemmer deltar i en medvirkningsgruppe gjennom hele byggeprosessen