Krav til fysisk utforming

To dører ti WC, merket med store skilt.

For orienteringshemmede er tydelig skilting av stor betydning. Foto: Jon Hoem / HiB

Målet er å oppnå bygg og uteområder som alle kan bruke på en likestilt måte. I praksis er behovene til mennesker med nedsatt bevegelsesevne, orienteringsevne og ømfintlighet for stoffer i miljøet dimensjonerende.

Arbeidet må baseres på følgende:

  • generelle prinsipper for å ivareta de tre dimensjonerende gruppene
  • krav og konkrete normer for utforming

Generelle funksjonskrav for de ulike grupper er omtalt i modul 2.

Konkrete krav er målbare størrelser, som enten er fastsatt i forskrifter, standarder eller anbefalinger. Disse har form av normer og angir minstekrav. I en del tilfeller blir løsningene bedre dersom en velger løsninger som er bedre enn minstekravene.

Minimumskravene er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) som man kan finne her: Byggteknisk forskrift med veiledning

Metallrist foran dør.

Avskrapningsrist kan fungere som oppmerksomhetsfelt samtidig som den hindrer støv og skitt inne i bygningen. Foto: Jon Hoem / HiB

Utendørs rampe med skiferdekke og gelender.

Ramper øker tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. Foto: Carolyn Ahmer / HiB