Krav til fysisk utforming » M6_inngang_rist

Metallrist foran dør.

Avskrapningsrist foran inngang er viktig for miljøhemmede.