Miljø og helse

Byggteknisk forskrift gir krav til godt innemiljø, og det er skjerpede krav for å sikre tilfredsstillende lydforhold.

Foaye. Hele inngangspartiet er rødt.

Nordahl Grieg videregående skole er en av fem knutepunktskoler for døve og hørselshemmede i Norge. Skolen er den første som er bygget for dette formålet med teleslynger i tak og vegger. Skolen som åpnet til skolestart høsten 2010, er tegnet av Link Signatur. Foto: Carolyn Ahmer / HiB