Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Ser inn gjennom store vidusflater. Lyst inne, mørkt ute.

Arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Foto: Carolyn Ahmer / HiB