Dører

Byggteknisk forskrift § 12-15:

(1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Bygning utendørs, med tydelige, røde dører.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

(2) Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende:

a) Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m.

b) Dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m.

c) Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.

(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende:

a) Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4. Tilsvarende gjelder også for heis og løfteplattform.

b) Dør til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.

Dører med forskjellige farger.

Foto: Carolyn Ahmer /HiB

Toalett med oransje dører.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

c) Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 og 1,1 m over gulv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m.

Dør med markert slagradius.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

d) Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset.

Dør med lav terskel i metall

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

rist foran dør.

 Foto: Carolyn Ahmer / HiB

(4)  I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Kravet om åpningskraft i tredje ledd bokstav b gjelder for dører til og i alle atkomst- og rømningsveier.