Dører

Byggteknisk forskrift § 12-15:

(1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Bygning utendørs, med tydelige, røde dører.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

(2) Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende:

a) Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m.

b) Dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m.

c) Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.

(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende:

a) Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4. Tilsvarende gjelder også for heis og løfteplattform.

b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne
åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N.

Dører med forskjellige farger.

Foto: Carolyn Ahmer /HiB

Toalett med oransje dører.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

c) Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 og 1,1 m over gulv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m.

Dør med markert slagradius.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

d) Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset.

Dør med lav terskel i metall

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

rist foran dør.

 Foto: Carolyn Ahmer / HiB