Produkter til byggverk

Byggteknisk forskrift og krav om universell utforming gjelder også krav til produkter til byggverk.

Tre stasjoner for kildesortering, utendørs.

Kildesortering. Foto: Carolyn Ahmer / HiB