Sikkerhet ved brann

Det settes krav til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne ved rømning og redning i bygg. Dette er en del av de nye kravene om universell utforming av bygg.

I arbeidsbygning og byggverk for publikum skal det utarbeides evakueringsplaner for personer med nedsatt funksjonsevne før bygget tas i bruk. Forskriftene krever at rømningsveier og atkomst til disse skal være lette å bruke og tilrettelagt for sikker rømning.

Rømnings- og evakueringsheiser er ikke tilstrekkelig utviklet for å gjøre heiser brannsikre som rømningsveier. I forskriftene forusettes derfor tiltak for å øke rømningstid. Forskriftskravene omfatter automatisk varsling og automatisk slokking i byggverk med krav om universell utforming og krav til automatisk slokkeanlegg i boenheter i byggverk med krav om heis.

Rømningstrapper må være godt tilrettelagt med ledende og uavbrutte håndlister på begge sider av trappeløpet, tydelig kontrastmarkering av trappetrinn og merking av begynnelse og slutt på trapper for hver etasje.

Markering på gulv i forkant av trapp.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Markering av overgang mellom repos og trapp.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Rekkeverk i to høyder, på vegg rundt repos.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB