Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Byggteknisk forskrift baserer seg på funksjonskrav og en rekke ytelser. Hva innebærer dette?
  • Hvilken betydning har standarder i den kommunale saksbehandlingen?
  • Hvilke krav stiller byggteknisk forskrift til uteareal og plassering av byggverk?
  • Hvilke skjerpede krav har byggteknisk forskrift til innemiljø?