Bilder

Tangen, Kristiansand. Foto: Carolyn Ahmer / HiB. Foto: Carolyn Ahmer / HiB. Brukbarhet for alle
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Parkering
I nye bygg bør ramper utligne nivåforskjeller. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Trapper
Tekst. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Tekst. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Heis mangler kontrastmarkering. Linje i gulvflate kan tolkes som ledelinje. Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Eksempler
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Søyle mangler kontrastmarkering: Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Eksempler
Etter at en løsning er ferdigstilt begynner drifts- og vedlikeholdsfasen. For uteområder skaper vinteren mange utfordringer, ikke minst når det gjelder tilgjengelighet. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kontroll av ferdigstillelse
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kommunikasjonsvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Dører
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Sikkerhet ved brann
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kommunikasjonsvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Inngang
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Trapper
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Sikkerhet ved brann
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Sikkerhet ved brann
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Dører
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Parkering
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kommunikasjonsvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bad og toalett
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bad og toalett
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteareal
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Rom og annet oppholdsareal
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Dører
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kommunikasjonsvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kommunikasjonsvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Gangatkomst til byggverk

Foto: Carolyn Ahmer / HiB
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Gangatkomst og ganglinjer
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Gangatkomst til byggverk
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Boliger
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Boliger
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Balkong og terrasse
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Balkong og terrasse
Tertnesflaten, Bergen. Foto: Carolyn Ahmer /HiB. Foto: Carolyn Ahmer /HiB Planløsning og bygningsdeler
Rekkverk i to høyder. Foto: Carolyn Ahmer / HiB. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Trapp
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Romakustikk
Nordahl Grieg videregående er en av fem knutepunkskoler for døve og hørselshemmede i Norge.  Skolen som åpnet til skolestart høsten 2010, er tegnet av Link signatur.  Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Miljø og helse
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kommunikasjonsvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Planløsning
Foto: Carolyn  Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Planløsning
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Gangatkomst og ganglinjer
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Inngang
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Trapper
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Trapper

Foto: Carolyn Ahmer / HiB
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteoppholdsareal
Foto: Carolyn Ahmer / HiB. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteoppholdsareal
  Byggesaksbehandling
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Produkter til byggverk
Sandnes kulturhus Foto: Carolyn Ahmer / HiB Rampe
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Rampe
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Dører
Egenes park. Stavanger Foto. Carolyn Ahmer / HiB Dører
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteoppholdsareal
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteoppholdsareal
Nordnes skole, Bergen. En rampe kan utformes slik at den blir en naturlig del av bygningsmiljøet, ikke bare noe som kommer i tillegg. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksisterende bygg og uteareal
Tangen videregående skole, Kristiansand. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteareal
Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia Introduksjon
Foto: Jon Hoem / HiB Krav til fysisk utforming
Avskrapningsrist foran inngang er viktig for miljøhemmede. Foto: Jon Hoem / HiB Krav til fysisk utforming
Bad med god plass og trinnfritt i dusj. Sandviken Brygge, Bergen. Flere bilder.. Foto: Edel Heggem / VISTA Utredning AS Bad og toalett
Med kommunikasjonsvei menes atkomst fra hovedinngang fram til inngangen til boenhet eller bruksenhet. Dette gjelder gang- og trafikkarealer fra inngang frem til for eksempel de enkelte kontorene i en kontorbygning, butikker i ett kjøpesenter eller klasserom på en skole. Foto: Edel Heggem / VISTA Utredning AS Kommunikasjonsvei
Planløsning Nøtterø bibliotek, foto Norges Blindeforbund Foto: Norges Blindeforbund Planløsning
Foto:Norges Blindeforbund Foto: Norges Blindeforbund Heis
Foto: Edel Heggem / VISTA Utredning AS Trapp
Fra Norges Handikapforbunds hefte Universell Utforming i praksis Fra Norges Handikapforbunds hefte Universell Utforming i praksis Parkering
Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp av vannet. Fra Byggteknisk forskrift (bokstav e) Foto: MD Foto: Miljøverndepartementet Uteoppholdsareal
Foto: Edel Heggem / VISTA Utredning AS Trapp
Foto: Jon Hoem / HiB Introduksjon
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Uteareal