Tilleggslitteratur

Her kommer det aktuelle rapporter, presentasjoner og annet fordypningsstoff med relevans for modulen.

– Hageselskapet har utarbeidet en veiledning for universell utforming av uteområder ved flerbolighus. Denne veilederen finner du her: Universell utforming av uteområder ved flerbolighus

– Norges Blindeforbund har gitt ut en rekke veiledere på tilretteleginng i bygg for blinde og svaksynte. Disse finner du her.

– Deltasenteret har gitt ut en rekke veiledere og brosjyrer om universell utforming. Dette inkluderer blant annet i forhold til hoteller og serveringssteder til tilgjengelighet ift valglokaler ifm kommune- og stortingsvalg. Disse finnes på Deltasenterets hjemmesider her.

– Norges handikapforbund har gitt ut en veileder om tilgjengelige bygg og uteområder. Denne kan lastes ned her.

-Statsbygg har laget en database over tilgjengeligheten i offentlige bygg. Databasen heter bygg for alle og har adresse her: Bygg for alle

-Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet har sett på arkitektoniske virkemidler i veifinning og utgitt og en rapport om dette. Denne kan lastes ned her.

-Husbanken har en egen side om universel utforming hvor man kan laste ned ulike brosjyrer og veiledninger. Husbanken

– HLF har laget en egen veileder om hvordan samfunnet kan tilrettelegges for hørselshemmede: HLFs veileder

– Miljøverndepartementet har en egen side om universell utforming som blir jevnlig oppdatert med nyheter og innhold. De har også et eget «bibliotek» hvor det er mulig å laste ned veiledere fra ulike instanser knyttet til ulike felt innenfor universell utforming. Siden finner du her.