Tiltaksplan for det enkelte bygg

For de fleste eksisterende bygg vil det være mange ulike behov for utbedring og vedlikehold. Utbedring for å oppnå universell utforming eller økt tilgjengelighet vil bare utgjøre en del av det samlede utbedringsbehovet.

Det er ofte rasjonelt å slå sammen behovene og annonsere flere tiltak under ett anbud.

Dette betyr at når en har kartlagt behovene for universell utforming, må tiltakene samordnes med andre aktuelle tiltak. Dette kan påvirke prioritering og valg av løsninger.

Erfaringsmessig er det nødvendig å ha en unik ID for uu-tiltak for å forenkle identifiseringsarbeidet for byggprosjekter bestående av flere elementer.

I arbeidet med å utvikle tiltaksplaner for det enkelte bygg vil en ofte oppleve at der er vanskelig å oppnå universell utforming fullt ut. I tilknytning til prioritering av tiltak bør det derfor redegjøres for vurderinger som legges til grunn, dersom en velger å prioritere andre hensyn. Dette er omtalt i menyen «Vurdering og prioritering».

Eldre skolebygning i enden av en  jevnt skrånende plass.

Eksempel fra videregående skole i Kongsvinger. Hele forplassen er hevet for å sikre trinnfri atkomst. Foto: Tor Egil Riegels Strand / Wikipedia