Hva bør en vite om status?

For hvert bygg bør en skaffe seg oversikt over hvilke mangler bygget har, det vil si hvilke deler av bygget som ikke oppfyller kravene til universell utforming. Se menypunktet «Verktøy» for omtale av registreringsmetoder.

Det må videre angis hvilke deler av bygget som har redusert tilgjengelighet på grunn av manglene, og hvilke grupper av brukere som rammes av dette.

Når en angir hvilke deler av bygget som er vanskelige å bruke, bør en beskrive hvilke aktiviteter og tilbud som eventuelt ikke kan brukes. En bør skille mellom hovedgruppene av mennesker med nedsatt funksjonsevne (dvs. nedsatt bevegelsesevne, nedsatt orienteringsevne og nedsatt evne til å tåle miljømessige mangler – for eksempel dårlig inneklima).

Ved gjennomføring av registrering er det viktig å få registrert alle mangler. En bør ikke vurdere viktighet mens en registrerer.

Foaye med resepsjon og hovedtrapp.

Vrimlearealet er tilpasset bevegelseshemmede. Resepsjonen er lett å finne, da den er merket med tydelig kontrastfarge. Gulv og vegg har for svak fargekontrast og søyler mangler kontrastmarkering. Dette gjør det vanskelig for svaksynte å orientere seg i området. Trappen mangler et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn. Rekkverk skal føres ca. 30 cm utover øverste og nederste trinn. Foto: Jon Hoem / HiB