Hvilke kriterier skal en måle status i forhold til?

Faksimile fra brosjyren "Rom for alle"

Fra brosjyren

Kravene til nybygging gjelder i utgangspunktet bare nybygging og hovedombygging.

Det er hensiktsmessig å bruke nybyggingskravene som målestokk også for utbedringstiltak.

Kravene er satt fordi de dekker ulike behov blant brukere, og lavere krav kan gi problemer for enkelte brukere. Dersom det vedtas krav til oppgradering av grupper av eksisterende bygg, er det også gjeldende nybyggingskrav som legges til grunn.

Ved å bruke nybyggingskravene som målestokk får en dokumentert hvor det er mangler i forhold til disse. Dersom en må akseptere forhold som ligger under nybyggingskrav, bør dette komme frem, og det bør redegjøres for hvordan det er vurdert.

Arkitektens tegning av kirken

Arkitekt: Link Signatur AS

Kommunene Time og Klepp har sammen med Husbanken laget en informativ brosjyre som dokumenterer hvordan den universelt utformede Frøyland og Orstad kyrkje ble til. Brosjyren «Rom for alle» beskriver prosessen fra politisk vedtak ble fattet til kirkebygget sto ferdig.