Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke lover, forskrifter og dokumenter har betydning for å oppgradere eksisterende bygninger, anlegg og uteområder til universell utforming?
  • Hva er de mest sentrale aktivitetene når det gjelder å oppfylle aktivitetsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven?
  • Hvilke kriterier skal en måle status etter?
  • Hvordan registreres behov for tiltak?