Verktøy

Hvordan en skal registrere, vil være avhengig av omfang og ambisjonsnivå. En kan velge mellom enkle metoder basert på sjekklister og skriving av en enkel rapport og registrering ved bruk av dataprogram. Blant de sistnevnte er Statsbyggs program ”Bygg for alle” mest aktuelt.

Kompleksiteten i oppgaven vil bestemme hva en bør velge. Bruk av registreringsprogram krever ekstra ressursbruk for å ta i bruk programmet. Men det gir god oversikt og et materiale som lett kan analyseres i ettertid – også av andre enn dem som kjenner registreringene. Ved avgrensede enkle oppgaver kan imidlertid bruk av sjekklister være det enkleste.

Et verktøy som registrerer tilstand på overordnet nivå, og som vil være nyttig for bedre eierskap, forvaltning og bruk er IK-bygg. Verktøyet dekker flere tema relatert til myndighetenes krav til eksisterende byggver, herunderogså krav til universell utforming. Utviklingen av verktøyet støttes av Direktoratet for Byggkvalitet.