Enkle metoder

De enkle metodene består i hovedsak i å gå gjennom bygget og å bruke sjekklister på viktige detaljer. Dette kan gjøres av en bygningskyndig, eller en kan arrangere befaringer med brukere, for eksempel representanter for organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Da vil sannsynligheten for å oppdage mangler øke, og kvaliteten på registreringene blir bedre.

Administrasjonen i en kommune eller etat kan også sende skjema med sjekklister til en lokal representant, som fyller ut et skjema som returneres. Dette er erfaringsmessig en lite presis metode, og den anbefales ikke.

Uavhengig av hvilke metoder en bruker, må en vurdere nøye hvordan registreringen skal rapporteres. Hva en bør registrere, og hvordan en bør angi tiltak, bør derfor oppfylles. Det vil si at en registrerer forbindelser gjennom bygget, angir hvilke deler av bygget som eventuelt har manglende tilgjengelighet, og hva dette består i.

Eksempel på enkel registrering: Skjema fra Ullensaker kommune – universell utforming i kommunale publikumsbygg. Lenke

Skjemaet har flere gode konkrete sjekkpunkt, men noen av dem er subjektive. Dette gjelder eksempelvis spørsmål som: ”Er korridorene godt opplyst?” Her kunne det etterspørres om lux og lignende.