Registreringsprogrammet

Ved å ta i bruk et registreringsprogram som Statsbyggs «Bygg for alle» registrerer en alle bygningselementer langs en rute (eller sti) frem til utvalgte besøksmål i bygget. En velger så mange besøksmål at en får dekket de aktuelle kommunikasjonsveiene og de mest relevante besøksmålene.

Illsstrasjon fra programmet med planløsninger.

Figuren (fra programmets nettside) illustrerer at for hvert besøksmål er det det svakeste leddet i veien fra inngangsparti til besøksmålet som bestemmer tilgjengeligheten. Byggene blir analysert ved blant annet at følgende elementer blir undersøkt:

  • inngangsparti inkludert atkomst
  • forbindelser internt i bygget til de enkelte besøksmålene
  • atkomster til og utforming av de enkelte besøksmålene i byggene
  • forbindelser mellom byggene

Når status er registrert, viser programmet hvilke mangler de enkelte deler av bygget har. Dette danner grunnlag for å lage en liste med tiltak for hvert bygg. Denne legges også inn i programmet.

Når registreringene er gjennomført, kan de brukes som informasjon til publikum om byggets tilgjengelighet. Ved at det står eksakte mål, kan den som undersøker, selv vurdere om han/hun er i stand til å besøke bygget.

Det er disse forholdene som til sammen gjør at programmet sies å bestå av

  1. en registreringsmodul
  2. en forvaltningsmodul (bl.a. gjennomføring av tiltakene)
  3. en publikumsmodul med informasjon til publikum om fysisk utforming og mangler for universell utforming
Illustrasjon fra programmet: bygningsinformasjon og uu-krav.

«Bygg for alle», et registreringsverktøy som består av tre moduler: registreringsmodul, forvaltningsmodul og publikumsmodul. Registreringsmodulen er til fri bruk.

 

Programmet er omtalt på programmets nettside. Lenke