Dokumenter og føringer

Tegning av mann som måker trapper, mens rampen er full av snø.

Illustrasjon: Mauricio Pavez / HiB