Bilder

Ramper øker tilgjengeligheten. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Ulike hensyn
Skolebygg er en "kandidat" for et slikt krav, siden dagens bygningsmasse har mangler og begrenser mulighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Plan- og bygningsloven
Foto: Foto: Tor Egil Riegels Strand / Wikipedia Tiltaksplan for det enkelte bygg
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Hva bør en vite om status?
Ill.: Mauricio Pavez / HiB Dokumenter og føringer
Hovedgrupper av tiltak, rangert etter stigende kostnad. Kilde: "Kostnader og virkninger ved universell utforming" (NBIR) Ill.: «Kostnader og virkninger ved universell utforming» (NBIR) Hovedinnholdet i arbeidet
Rampen som er bygget ved Trondheim rådhus oppfyller kravene, samtidig som den er hold i en visuell stil som i minst mulig grad forstyrrer inntrykket av den historiske bygningen. Foto: Jon Hoem / HiB Vurdering og prioritering
Foto: Jon Hoem / HiB Vurdering og prioritering
Eksempel fra Trondheim folkebibliotek der gammel og nytt bygg er føyd sammen. Gangarealet går over et kulturminnelag. Foto: Jon Hoem / HiB Ulike hensyn
Tidlig medvirkning fra råd for funksjonshemmede øker kvaliteten. Foto: Kjersti Berg Porsgrunn kommune Foto: Kjersti Berg / Porsgrunn kommune Innhenting av informasjon
Bilde fra Statsbyggs eksempelsamling Hvordan registrere behov?
Arkitekt: Link Signatur AS Arkitekt: Link Signatur AS Hvilke kriterier?
Fra brosjyren "Rom for alle" Fra brosjyren «Rom for alle» Hvilke kriterier?
Faksimile fra ABC-Nyheter Faksimile fra ABC-Nyheter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Foto: Jon Hoem / HiB Introduksjon
Figur 1 Bygg for alle registreringsverktøy består av 3 moduler, registreringsmodul, forvaltningsmodul og publikumsmodul. Registreringsmodulen er til fribruk. Ill.: «Bygg for alle» registreringsverktøy består av tre moduler: registreringsmodul, forvaltningsmodul og publikumsmodul. Registreringsmodulen er til fri bruk. Registreringsprogram
Figur 1 Bygg for alle registreringsverktøy består av 3 moduler, registreringsmodul, forvaltningsmodul og publikumsmodul. Registreringsmodulen er til fribruk. Ill.: Statsbyggs registreringsprogram «Bygg for alle» Registreringsprogram