Vurdering og prioritering » M7_trh_raadhus

Rampe utenfor Trondheim rådhus

Rampen som er bygget ved Trondheim rådhus oppfyller kravene, samtidig som den er hold i en visuell stil som i minst mulig grad forstyrrer inntrykket av den historiske bygningen.