Mulige løsninger

I prinsippet kan følgende løsninger tenkes:

  1. Det foretas ingen oppgradering for å oppnå universell utforming.
  2. Det foretas en oppgradering til universell utforming selv om dette går ut over andre hensyn.
  3. Det foretas en avgrenset oppgradering.
  4. Virksomheten flytter, og arealet som ikke kan få full universell utforming, benyttes til aktivitet som er mindre publikumsrettet.

Statsbygg utarbeider en mal for vurdering av vanskelige forhold i eksisterende bygg.