Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hva står det i rapporten ”Universell utforming, begrepsavklaring” som er utarbeidet av Miljøverndepartementet (2007), om vurdering av andre hensyn?
  • I bygg hvor det er vanskelig å oppnå universell utforming, må en dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for beslutningene. Hva bør det redegjøres for?
  • Når det gjelder vurderingskriterier, kan det angis tre grupper av konsekvenser. Hvilke?