Om nettstedet

Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Kompetanseprogrammet (K5) er et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013, «Norge universelt utformet  2025».

Direktoratet for byggkvalitet koordinerer og administrerer Kompetanseprogrammet.

Opplæringsprogrammet er utviklet av Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. Deltasenteret har bidratt med utvikling av innhold om medvirkningsprosesser. Det kan fritt benyttes i ikke-kommersiell virksomhet av alle som ønsker å lære mer om universell utforming. Annen utnyttelse er kun etter nærmere avtale med Direktoratet for byggkvalitet og rettighetshavere.

Det vil bli arrangert kurs lokalt rundt omkring i Norge, opplæringsprogrammet vil benyttes som lærebok og læringsverktøy i denne sammenheng.

Forfatter og produsent:

Forfatter og faglig ansvarlig: Sivilarkitekt MNAL, dr.ing. Carolyn Ahmer. Førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og jordskiftefag, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen.

Konsulent og medforfatter: Sivilingeniør Finn Aslaksen, VISTA Utredning AS.

Produsent: Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.

 

Kontaktadresse:

Direktoratet for byggkvalitet

Telefon 22 47 56 00

http://www.dibk.no/

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Pål Lyngstad: pal.lyngstad@dibk.no