Om nettstedet

Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Kompetanseprogrammet (K5) er et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013, «Norge universelt utformet  2025».

Direktoratet for byggkvalitet koordinerer og administrerer Kompetanseprogrammet. Programmet er for tiden ikke aktivt.

Opplæringsprogrammet er utviklet av Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. Deltasenteret har bidratt med utvikling av innhold om medvirkningsprosesser. Det kan fritt benyttes i ikke-kommersiell virksomhet av alle som ønsker å lære mer om universell utforming. Annen utnyttelse er kun etter nærmere avtale med Direktoratet for byggkvalitet og rettighetshavere.

Det har blitt arrangert kurs lokalt rundt omkring i Norge, opplæringsprogrammet ble benyttet som lærebok og læringsverktøy i denne sammenheng.

Forfatter og produsent:

Forfatter og faglig ansvarlig: Sivilarkitekt MNAL, dr.ing. Carolyn Ahmer. Førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og jordskiftefag, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen.

Konsulent og medforfatter: Sivilingeniør Finn Aslaksen, VISTA Utredning AS.

Produsent: Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.

 

Kontaktadresse:

Direktoratet for byggkvalitet

Telefon 22 47 56 00

http://www.dibk.no/

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Pål Lyngstad: pal.lyngstad@dibk.no